| | | צור קשר | שלח דואר הורדת אישור הורים / אישור יציאה
 
 
 

מתקנים לפי ענף והגילאים

פירוט מתקנים - מכון וינגייט

שם הענף מתקן גיל
1 כדורסל 3X3 אולם נתניה ה-ו בנות
אולם הישגי ה-ו בנים
ט בנים
2 אופנים פארק האופניים נתניה ה-ז
3 אתלטיקה אצטדיון האתלטיקה בוינגייט ה-ו
ז-ח
4 ג'ודו אולם הישגי ג'ודו ה-ו
5 התעמלות קרקע ומכשירים אולם בג א-ה
ו-ח
6 טניס שדה מגרשי טניס ה-ו זוג בנים
ה-ו זוג בנות
ה-ו זוגות מעורבים
7 טאקוונדו ברלין 3 ג-ז
8 כדורמים בריכה ישנה ה-ו בנים
ה-ו בנות
9 כדורעף חופים חופים וינגייט
ז-ט בנים
ז-ט בנות
10 כדורעף אולם י"א ה-ו בנים
ה-ו בנות
11 שחמט אולם נורמן 3
א-ט
12 שחייה בריכה לאומית ה-ו בנים בנות
ז-ח בנים בנות
13 שחייה צורנית בריכה לאומית מעל גיל 8
14 ספידסטאק אולם קליעה ותנועה בנים+בנות
15 לקרוס דשא דרומי ישן
ו-ח בנים בנות
16 צ'אנברה אולם קלננבך א-ט

 

פירוט מתקנים - נתניה

שם הענף מתקן גיל
1 קטרגל 5X5 אולמות בתי ספר: "טשרניחובסקי", "הרצוג", "שי עגנון", "תשרי" ה-ו בנים
ה-ו בנות
2 התעמלות אומנותית אולם בית ספר "רבין" ב-ט
3 כדוריד אולם בית ספר "נעמי שמר" ו בנים
ו בנות
4 כדורשת אולמות בתי ספר "אילן רמון" ו"ריגלר" ה-ו בנות
ז-ט בנות
5 פטאנק מתקן פטאנק בעיר ג-ט
6 פס אקרובטי אולם בית ספר "שרת" מגיל 6
7 גלגליות אולם בית ספר "ישורון" ג'-י"ב
8 קראטה מסורתי אולם בגין בעיר נתניה א-ט