| | | צור קשר | שלח דואר הורדת אישור הורים / אישור יציאה
 
 
 

אופניים

שם הרכז: ליאור שרר
טלפון: 054-2493421
מייל: lior@israelcycling.org.il

גיל המשתתפים (כיתות): כתות ה'-ו'
המין המשתתף: בנים ובנות

מספר רשויות מקסימלי שיכולות להשתתף: 
אין הגבלה
מספר משתתפים מקסימלי שיכולים להשתתף (מכל הרשויות): אין הגבלה
מספר קבוצות שכל רשות יכולה לשלוח: 1
מספר ילדים מקסימלי בכל קבוצה שיכולים להשתתף: אין הגבלה
הערות:  על הרוכבים להיות חברים באיגוד האופניים – באחד ממסלולי הרישום (אופניים לכולם / ליגת בתי ספר / רוכב תחרותי)

 
מידע כללי:
•    האירוע הוא טורניר רשמי של איגוד האופניים, כפוף לתקנוניו ונחשב כתחרות לצורך דווחי ספורטאים פעילים.
•    חובת כל המשתתפים להיות חברים רשומים באיגוד האופניים באחד ממסלולי הרישום (אופניים לכולם / ליגת בתי ספר / רוכב תחרותי).
•    כל קבוצה תלווה במדריך שתפקידו לדאוג להתנהלות הקבוצה במהלך היום בכל ההיבטים (כגון: רישום, ארגון, התנהגות ומשמעת ) כפי שיפורטו בהמשך. אנו ממליצים ומעודדים לצרף מלווה מבוגר נוסף לכל קבוצה.
•    הפעילויות יתקיימו בחלקו הדרומי של מכון וינגייט - ראו פירוט ותצ"א בהמשך
סדר יום:
•    בפעילות במתחם האופניים מתחילה רק לאחר סיום טקס הפתיחה המרכזי.
•    מטעמי בטיחות – את האופניים יש לפרוק מהאוטובוסים אך ורק לאחר סיום טקס הפתיחה. באחריות המדריכים לתאם עם הנהגים את הנושא.
•    מועדונים אשר מגיעים עם עגלות אופניים יוכלו להחנות את העגלות במתחם המיועד
•    לאחר פריקת האופניים, על המדריכים להגיע עם הקבוצות אל מתחם האופניים ולהירשם במזכירות.
•    בהרשמה יקבלו הקבוצות את הלו"ז היומי שלהן לתחרות.אחסון אופניים/עגלות:
•    מטעמי בטיחות - פריקת האופניים מהאוטובוסים תתבצע אך ורק לאחר סיום טקס הפתיחה המרכזי.
•    מועדונים אשר יגיעו עם עגלת אופניים יחנו את העגלה במקום המיועד

 


דגשים למדריך המועדון:

•    באחריות המדריך לדאוג לרוכבים בכל מהלך היום בהיבט שתיה, אוכל והתנהגות והתנהלות במתחם האופניים.
•    על המדריך לוודא התייצבות קבוצתו בזמנים שנקבעו מראש לזינוקים.
אי הגעה בזמן תגרור הפסד טכני.
•    על המדריך להשתתף בתדריך למדריכים בתחילת הפעילות
•    יש לוודא תקינות האופניים של הרוכבים, וחבישת קסדה מתאימה בזמן הרכיבה.
•    הרכיבה בנעלים סגורות בלבד
•    אין לרכב על האופניים בתחומי המתחם, למעט באזורי הטורניר עצמו
•    על הילדים להגיע עם אוכל ושתיה לכל היום. (במתחם יהיו ברזים למילוי מים)
•    שימו לב שכל הילדים עם נעלי ספורט סגורות.
•    הקפידו להוריד מתח בשיחות ההכנה ולהכין אותם ליום כיף- כולם מנצחים בסיומו של יום... זה הזמן לעבוד על עבודת צוות (כל ניקוד שיצבור כל רוכב יזקף לטובת המועדון שלו- אין ניקוד אישי), רוח המועדון, גיבוש, חיזוק החלשים יותר וזהות.
•    שימרו על אווירה מכבדת וראויה כלפי הצוות

מתחם תחנות עבודה טכניות:

1.    מתחם המיומנות אינו מתחם תחרותי והפעילות בו אינה כרוכה בצבירת ניקוד.
2.    הפעילות בכל תחנה תונחה ע"י המפעיל במקום. באחריות מדריך הקבוצה לדאוג לסדר ולהתנהגות הולמת של הקבוצה ולוודא כי הפעילות בתחנה הולמת את רמת הרכיבה של הקבוצה וכל אחד מרוכביה.
טיול רכיבה:
1.    טיול הרכיבה אינו תחרותי והפעילות בו אינה כרוכה בצבירת ניקוד.
2.    היציאה לטיול תתבצע מהשער הדרומי (ראה תצ"א מצ"ב).
1.    אורך המסלול כשני ק"מ (מצ"ב תצ"א).
2.    לפני היציאה ידווח המדריך לסדרן על מספר החניכים היוצאים לרכיבה + שם הקבוצה והמדריך.
3.    הרכיבה תתבצע במסגרת קבוצתית. באחריות המדריך להוביל את הקבוצה בצורה מרוכזת, לוודא המצאות כל החניכים ולדאוג להתנהגות הולמת.
4.    במהלך הרכיבה יוכלו הילדים ליהנות בתחנת מיומנויות (תמוקם במחצית המרחק). באחריות המדריך לדאוג לבטיחות הילדים. עליכם להישמע להוראות איש הצוות במקום.
5.    עם סיום הטיול יבצע המדריך ספירת כל החניכים ויאשר לסדרן את חזרת כל החניכים.
 

תקנון טורנירים:

כללי:
הטורניר יתבצע בשיטת נוקאאוט.
סדר הקבוצות ייקבע בבוקר הטורניר בשיטת הגרלה שתתקיים בצמוד לתדריך המדריכים.
המירוץ ייערך כמרוץ שליחים קבוצתי.
בכל מקצה יזנקו עד 4 קבוצות במקביל – כאשר 2 הקבוצות בעלות הדרוג הגבוה יותר יעברו לשלב הבא.
שופט מטעם איגוד האופניים יהיה נוכח.
משתתפים - כל ילדי המועדון המגיעים לטורניר.
הרישום הוא שמי. על המדריך של כל קבוצה להתייצב על קו הזינוק ולזהות את הרוכבים מהקבוצה אשר לוקחים חלק בתחרות.
למותר לציין כי דרך ניקוד זו שמה בבסיסה את קידום הערכים הנלווים לפעילות זו - הדדיות, חברות, גיבוש וההזדהות עם סמל המועדון.

תקנון – מרוץ שליחים קבוצתי:
1.    הרוכבים יעמדו על קו הזינוק ב-4 "מסדרונות זינוק" – אחד לכל קבוצה.
2.    מהלך התחרות: על כל ילד מהקבוצה לעבור בזמן המהיר ביותר את מסלול התחרות כשבסופו, בהתאם לשיטה שתפורט, יוזנק הרוכב הבא מקבוצתו.
3.    הקבוצה המנצחת היא הקבוצה שעשתה את מספר ההקפות הרב ביותר בזמן המוקצה לתחרות – יוכרז בתדריך.
4.    סדר השליחים למרוץ ייקבע על ידי מאמן הקבוצה
5.    בסיום הקפה, ייכנס הרוכב שסיים את המסלול לסוף הטור של קבוצתו וייערך לתורו לקראת הזינוק הבא.
6.    אין לחסום או לעכב רוכב/ת כלשהו במהלך המרוץ. במידה והשופט יקבע כי הייתה הפרעה, תנוכה הקפה אחת ממנין ההקפות של הקבוצה.
7.    המרוץ יתנהל כמרוץ שליחים ובו כל רוכב אשר סיים את חלקו, יוציא לדרך את הרוכב הבא בתור מקבוצתו ע"י אחת מהדרכים הבאות – ובהתאם לתדריך ביום האירוע:
a.    העברת צמיד לרוכב המוזנק
b.    נגיעה ברוכב המוזנק
c.    מעבר קו סיום
8.    רוכב שיצא ללא אישור, יכול לפסול את תוצאת קבוצתו אם יחליט כך המודד/שופט.
9.    קביעת המנצחים:
a.    בכל מקצה, דירוג הקבוצות יהיה בהתאם לקבוצה שבצעה את מספר ההקפות הרב ביותר.
b.    במידה ושתי קבוצות ביצעו אותו מספר הקפות, תנצח הקבוצה שביצעה את ההקפות בזמן קצר יותר.
c.    מכל מקצה (של עד 4 קבוצות) יעלו למקצה הבא 2 הקבוצות בעלות הדירוג הגבוה יותר.
d.    במקצה הגמר בו ישתתפו 4 קבוצות, הדירוג יקבע את סדר העמידה על הפודיום.

 

 

מתחם הארוע

1 – מתחם התחרות
2 – אזור הצללה
3 – מתחם תחנות טכניות
4 – שער יציאה דרומי למסלול הרכיבה

 

 

תצ"א מסלול רכיבה