| | | צור קשר | שלח דואר הורדת אישור הורים / אישור יציאה
 
 
 

קראטה

תקנון השתתפות ענף הקראטה

שם הענף: קראטה
שם הרכז: ליאת רוקח
טלפון: 052-4314138
מייל: moshe@karate-itkf.co.il

גיל המשתתפים (כיתות): שנתונים
ג-ח
המין המשתתף:
בנים + בנות

מספר רשויות מקסימלי שיכולות להשתתף: אין הגבלה
מספר משתתפים מקסימלי שיכולים להשתתף (מכל הרשויות):
אין הגבלה
מספר קבוצות שכל רשות יכולה לשלוח:
אין הגבלה
מספר ילדים מקסימלי בכל רשות שיכולים להשתתף:
 
אין הגבלה


הערה: חלק מהמקצים מעורבים ובחלק תהיה הפרדה בין בנות ובנים


סוג תלבושת: חליפת קראטה
נתוני מגרש התחרות: 4 זירות (גודל זירה: 6X6מ')
הרכב השופטים:
שופטים מוסמכים של התאחדות הקראטה בישראל

 
שיטת המשחקים: קטגוריות:
קאטה אישית. בתים. שיטת דגלים עד חצי גמר וגמר. במקצי ילדים גדולים יותר - שיטת נקודות בגמר. ניצחון עפ"י נקודות.

להלן הקטגוריות:
כיתות ג
כיתות ד
כיתות ה-ו חגורות Q9-Q7
כיתות ה-ו חגורות Q6 ומעלה
כיתות ז-ח חגורות Q9-Q7
כיתות ז-ח חגורות Q6-Q4
כיתות ז-ח חגורות Q3 ומעלה


שיפוט דגלים – הסבר:

1.    בתחילת כל קרב ובתשובה לשמותיהם, שני המתחרים, אחד לבוש בחגורה אדומה (אקא- AKA ) והשני
לבוש בחגורה כחולה (אאו-AO) יעמדו בשורה בגבולו החיצוני של אזור ההתחרות עם פניהם לשופט
הקאטה הראשי. לאחר שקדו לפאנל השופטים ואז אחד לשני, אאו AO יצא שוב מאזור ההתחרות.
אחרי שחזר לעמידת ההתחלה והודעה ברורה על שם הקאטה המבוצעת תישמע, אקא AKA יתחיל.
עם סיום הקאטה, אקא יעזוב את הזירה וימתין לביצועו של אאו. לאחר שהקאטה של אאו הושלמה,
שניהם יחזרו לגבולו החיצוני של אזור ההתחרות וימתינו להחלטתם של פאנל השופטים.

2 .אם הקאטה לא עומדת בחוקים, או ישנה אי-סדירות אחרת, השופט הראשי רשאי לזמן את שאר
השופטים על מנת להגיע להחלטה.

3 .אם מתחרה נפסל, השופט הראשי יצליב את הדגלים ואז יוריד אותם ואז ירים את הדגל שמסמל את
המנצח.

4 .אחרי ששתי הקאטות הושלמו , המתחרים יעמדו זה לצד זה על גבולו החיצוני של אזור ההתחרות.
השופט הראשי יקרא להכרעה (האנטאי-HANTEI) וישרוק שריקה דו-טונאלית במשרוקית, אז
השופטים יצביעו.

5 .ההכרעה תהיה בעד אקא (AKA ) או אאו (AO .)אין להכריז על תיקו. המתחרה שיקבל את רוב הקולות
יוכרז כמנצח על ידי הכרוז.

6 .מתחרים או קבוצות שלא יופיעו לתחרות לאחר שנקראו לבצע את הקאטה, יפסלו בקיקן (KIKEN).
פסילה בקיקן KIKEN פירושה שהמתמודדים נפסלו מכל הקטגוריה, למרות שהיא אינה משפיעה על
ההשתתפות בקטגוריה אחרת.


7 .כאשר שופט ראשי מכריז על פסילה בקיקן KIKEN ,השופט הראשי יצביע עם הדגל לכיוון המתמודד
שלא הגיע ויכריז אקא/אאו קיקן ולאחר מכן יכריז ניצחון לעבר המתמודד השני.
8 .המתחרים יקודו אחד לשני.

תקנון המשחק (עבירות, עונשין, חילופים, פסק זמן, מחציות, אורך המשחק, כמות שחקנים על המגרש, נקודות, הארכה)
ביצוע קאטה מתוך רשימת קאטות מצורפת*.

 
בהערכת הביצוע של מתחרה או קבוצה, השופטים יאמדו את הביצוע על פי שלושת הקריטריונים המרכזיים :
התאמה, ביצוע טכני וביצוע אתלטי.
הביצוע יוערך מרגע הקידה לתחילת הקאטה ועד לקידה בסיום הקאטה.

שיקלול הניקוד יהיה לפי :

א. ביצוע טכני 70% : עמידות, טכניקות, תנועות מעבר, תזמון, שליטה, פוקוס (קימה-kime), מורכבות טכנית, עקביות בביצוע טכניקת ה'קיהון' בסגנון.
ב. ביצוע אתלטי 30% : כוח, מהירות, שיווי משקל, קצב.
פסילה
מתחרה או קבוצה של מתחרים יכולים להיפסל מכל אחת מהסיבות הבאות:
1 .ביצוע הקאטה הלא נכונה או הכרזת קאטה לא נכונה.
2 .כישלון בביצוע קידה לפני ואחרי קאטה הוא עילה לפסילה.
3 .עצירה מובחנת בזמן הביצוע.
4 .הפרעה לתפקוד השופטים (למשל- אם שופט צריך לזוז ממקומו מסיבות בטיחותיות או יצירת מגע פיזי עם
שופט).
5 .חגורה שנופלת במהלך ביצוע קאטה.
6 .חוסר שיתוף פעולה עם הוראותיו של השופט הראשי או התנהגות לא הולמת אחרת.
עבירות

העבירות הבאות, אם נראות, מוכרחות להילקח בחשבון בהערכה בהתאם לקריטריונים המצוינים לעיל.
א. איבוד שיווי משקל מינורי.
ב. ביצוע תנועה באופן שגוי או לא מלא למטרות אלה, הקידה נחשבת כחלק מתנועות הקאטה (כמו ביצוע חלקי
של חסימה או שליחת אגרוף לא למטרה המדויקת).
ג. תנועה לא מסונכרנת, כמו שליחת טכניקה לפני שמעבר הגוף הושלם.
ד. שימוש בסימנים קוליים )על ידי כל אדם אחר, כולל חברי הקבוצה המתחרה (או מהלך תיאטרלי כגון רקיעה
עם הרגל, הכאה על החזה, הזרועות או חליפת הקראטה או נשיפות לא ראויות חייבים להיחשב כעבירות
חמורות מאוד על ידי השופטים במהלך הערכת הביצוע של הקאטה –באותה דרגה כמו עונש על איבוד
שיווי משקל זמני .
ה. חגורה שקשירתה מתרופפת עד לרמה שהיא נופלת מתחת למותן תוך כדי הביצוע.
ו. בזבוז זמן מכוון, כולל הליכה ארוכה, קידות מיותרות או עצירה ארוכה לפני תחילת הביצוע.

ז. הפרעה לשופטים על ידי תזוזה מסביב בזמן הביצוע של היריב

 
לוחות זמנים: 9:00:18:00 בזירות מקבילות

פרסים:  מדליות השתתפות