| | | צור קשר | שלח דואר הורדת אישור הורים / אישור יציאה
 
 
 

קראטה מסורתי ITKF

  תקנון קראטה מסורתי ITKF

שם הענף: קראטה מסורתי ITKF
שם הרכז:
אלי אלפסי

פלאפון: 050-8822333
מייל: SenseiEli@gmail.com
גיל המשתתפים (כיתות):  א-ט  
המין המשתתף: בנים ובנות

מספר רשויות מקסימלי שיכולות להשתתף: אין מגבלה

מספר משתתפים מקסימלי שיכולים להשתתף (מכל הרשויות): אין הגבלה

מספר קבוצות שכל רשות יכולה לשלוח:
אין הגבלה

מספר ילדים מקסימלי בכל קבוצה שיכולים להשתתף:
אין הגבלה
סוג תלבושת: חליפת קראטה עם חגורה בהתאם לדרגה
פריטי לבוש נלווים שהמשתתפים צריכים להביא: אין
נתוני מגרש התחרות:  כל זירה בגודל 6X6 מטר - מספר הזירות תלוי בסה"כ מספר המשתתפים – יש להניח 2-4 זירות.
הרכב השופטים: שופטים מוסמכים של איגוד הקראטה המסורתי ITKF (ע"ר)

שיטת המשחקים התחרות
חלוקה למקצים לפי גילאים, רמות חגורות ומגדר.
בכול מקצה מתנהלים שלבי מוקדמות עד שלב הגמר אליו עולים 4


מקצה 1: קאטה אישית כיתות א-ב בנים מתחילים
מקצה2: קאטה אישית כיתות א-ב בנים מתקדמים
מקצה 3: קאטה אישית כיתות א-ב בנות מתחילים
מקצה 4: קאטה אישית כיתות א-ב בנות מתקדמים
מקצה 5: קאטה אישית כיתות ג-ד בנים מתחילים
מקצה 6: קאטה אישית כיתות ג-ד בנים מתקדמים
מקצה 7: קאטה אישית כיתות ג-ד בנות מתחילים
מקצה 8: קאטה אישית כיתות ג-ד בנות מתקדמים
מקצה 9: קאטה אישית כיתות ה-ז מתחילים בנים
מקצה 10: קאטה אישית כיתות ה-ז מתקדמים בנים
מקצה 11: קאטה אישית כיתות ה-ז מתחילים בנות

מקצה 12: קאטה אישית כיתות ה-ז מתקדמים בנות
מקצה 13: קאטה אישית כיתות ח-ט מתחילים בנים
מקצה 14: קאטה אישית כיתות ח-ט מתקדמים בנים
מקצה 15: קאטה אישית כיתות ח-ט מתחילים בנות
מקצה 16: קאטה אישית כיתות ח-ט מתקדמים בנות
מקצה 17: קאטה קבוצתית כיתות ג-ו (ניתן לשלב בנים ובנות)
מקצה 18: קאטה קבוצתית כיתות ז-ט (עם יישום BUNKAI במידה ויהיה ביקוש)
מקצה 19: אנבו כיתות ו-ט

המקצים הרלוונטיים לתחרות זו: קאטה אישית, קאטה קבוצתית ואנבו ENBU
ניצחון על בסיס ציון המוענק לכל מתחרה ע"י השופטים על בסיס חוקת השיפוט ITKF.

תקנון התחרות:  חוקת ITKF
לוחות זמנים 10:30 - 17:00 בזירות מקבילות
פרסים:   מדליות למקומות 1-2-3 בכל מקצה – סה"כ 19X3=57 מדליות, ותעודות השתתפות לכולם.