| | | צור קשר | שלח דואר הורדת אישור הורים / אישור יציאה
 
 
 

התעמלות קרקע


 
תקנון התעמלות קרקע ומכשירים

רכזת הענף- גלית פסטרנק אור  052-2495444


מייל:  galitor5@gmail.com

שם הענף:   התעמלות קרקע ומכשירים
שם הרכז:   גלית פסטרנק אור
טלפון:    0522495444
מייל:     galitor5@gmail.com

גיל המשתתפים (כיתות):  דרגה 1: א'-ב'. דרגה 2: ג'-ד. דרגה 3: ה'-ו'. דרגה 4: ז' ומעלה. 
'המין המשתתף:  בנות
הערות:   תחרות מסלול יסודות ההתעמלות הכוללת 3 תחנות: קפיצות, ספסל, קרקע.
              רשאיות להשתתף רק קבוצות שרשומות באיגוד ההתעמלות במסלול יסודות ההתעמלות.


מספר רשויות מקסימלי שיכולות להשתתף:    24
מספר משתתפים מקסימלי שיכולים להשתתף (מכל הרשויות):  250 
מספר קבוצות שכל רשות יכולה לשלוח:    מקסימום 30 מתעמלות (מכל הדרגות יחד).
מספר ילדים מקסימלי בכל קבוצה שיכולים להשתתף:       
סוג תלבושת:  בגד גוף אחיד לכל הקבוצה (מותר טייץ)
פריטי לבוש נלווים שהמשתתפים צריכים להביא: שיער אסוף


נתוני מגרש התחרות: אולם ברלין עליון מכון וינגייט.
הרכב השופטים:  כל קבוצה תדאג להביא שופטות.
לוחות זמנים:   12:00 - 18:00
פרסים:   מדליות וגביעים

 

*****תרגילים*****


דרגה 1: א'-ב'

קפיצות:

קפצית, ערמת מזרנים בגובה מטר, מזרן נחיתה.

ריצה ניתור על הקפצית לעמידת ידיים על ערמת המזרנים לשכיבה על הגב, קימה, הליכה לקצה וניתור למעלה למזרן נחיתה.
ציון התחלתי 10 נק'.


ספסל:
המאמן יחבר תרגיל מהאלמנטים הרשומים.
כל הקבוצה חייבת לבצע תרגיל זהה.
אין להוסיף אלמנטים שלא רשומים.
ציון התחלתי 10 נק'.
בונוס 2 נק'.


עליה- ניתור לעמידה ישרה על הספסל.
עמידת ידיים בפסיעה (ללא סגירת רגליים).
ניתור למעלה.
זוית בפיסוק כוח.
שסה.
צעד פסה ימין, צעד פסה שמאל.
הנפה רגל ימין.
הנפה רגל שמאל.
סיבוב 180 מעלות על הבהונות.
ירידה- ניתור למעלה מקצה הספסל.
* בונוס- גלגלון על הספסל.1 נק'.
* בונוס- ירידה- ערבית. 1 נק'.


קרקע:
המאמן יחבר תרגיל מהאלמנטים הרשומים.
כל הקבוצה חייבת לבצע תרגיל זהה.
התרגיל יבוצע על פס קרקע (10 מטר).
אין להוסיף אלמנטים שאינם רשומים.
ציון התחלתי 10 נק'.
בונוס 2 נק'.


גלגול לפנים.
ניתור פניה 180 מעלות.
גלגול לאחור לעמידת פיסוק
ירידה לגשר.
עליה מגשר.
סיבוב 180  מעלות..
עמידת ידיים.
גלגלון.
אסמבלה ניתור למעלה.
שפגט.
*בונוס- גשר רגל רגל לאחור.1 נק'.
*בונוס- ניתור קדם ערבית.1 נק'.

 

דרגה 2: ג׳-ה'

קפיצות:

קפצית, ארגז 4 דיוטות, ערמת מזרנים בגובה הארגז, מזרן נחיתה.

ריצה ניתור על הקפצית לעמידת ידיים על הארגז, דחיפה לשכיבה על הגב, קימה, ניתור קדם קפיצת ידיים למזרן נחיתה.
ציון התחלתי 10 נק׳.


ספסל:
המאמן יחבר תרגיל מהאלמנטים הרשומים.
כל הקבוצה חייבת לבצע תרגיל זהה.
התרגיל יבוצע על ספסל שוודי אחד.
אין להוסיף אלמנטים שלא רשומים.
ציון התחלתי 10 נק׳.
בונוס 2 נק׳.


עליה- ידיים על הספסל, ניתור לעמידה שפופה.
זוית בפיסוק כוח ( 2 שניות)
עמידת ידיים.
הנפה רגל ימין, הנפה רגל שמאל.( מעל 90 מעלות)
פירואט 180 מעלות, רגל בפסה.
שסה.
ניתור למעלה, ניתור קרוס( ברצף)
ניתור פניה.
גלגלון.
ירידה ערבית.
* בונוס- גשר רגל רגל לאחור. 1 נק'.
* בונוס- ירידה גלגלון בלי ידיים. 1 נק'.


קרקע:
המאמן יחבר תרגיל מהאלמנטים הרשומים.
כל הקבוצה חייבת לבצע תרגיל זהה.
התרגיל יבוצע על פס קרקע ( 10 מטר ).
אין להוסיף אלמנטים שאינם רשומים.
ציון התחלתי 10 נק׳.
בונוס 2.5 נק׳.


גלגול ברחיפה.
גלגול לאחור לעמידה שפופה.
עמידת ידיים גלגול.
גלגלון.
גשר רגל רגל ( לאחור/לפנים)
ניתור קדם ערבית.
פירואט בפסה 180 מעלות ופניה 180 מעלות ברלווה (חצי,חצי).
ניתור למעלה+ ניתור קרוס.
ניתור 360 מעלות.
שפגט.

* בונוסים : קפיצת ידיים (שתיי רגליים) 0.5 נק׳.
                פליק פלאק 1 נק׳.
                 גלגלון בלי ידיים 1 נק'.דרגה 3: ו׳- ח׳

קפיצות:
קפצית, ארגז 4/5 דיוטות לבחירה, מזרן נחיתה.

ריצה ניתור על הקפצית, קפיצת ידיים.
ציון התחלתי - 10 נק'.


ספסל:
המאמן יחבר תרגיל מהאלמנטים הרשומים.
כל הקבוצה חייבת לבצע תרגיל זהה.
התרגיל יבוצע על ספסל שוודי אחד.
אין להוסיף אלמנטים שלא רשומים.
ציון התחלתי 10 נק׳.
בונוס 1 נק׳.


עליה: אסמבלה ניתור לספסל.
זוית בפיסוק כח עקבים מעל הספסל ( שתיי שניות)
עמידת ידיים.
אסמבלה ניתור למעלה.
ניתור פניה.
גלגלון.
גשר רגל רגל לאחור/ לפנים.
פירואט 180 מעלות בפסה ופניה 180 מעלות ברלווה ברצף ( חצי חצי ).
ניתור למעלה ניתור קרוס.
ירידה: גלגלון בלי ידיים.
בונוס- פליק פלאק על הספסל. 1 נק׳.


קרקע:
המאמן יחבר תרגיל מהאלמנטים הרשומים.
כל הקבוצה חייבת לבצע תרגיל זהה.
התרגיל יבוצע על פס קרקע 10 מטר.
אין להוסיף אלמנטים שאינם רשומים.
ציון התחלתי 10 נק׳.
בונוסים: 2 נק׳.


גלגול ברחיפה.
גלגול לאחור לעמידת ידיים.
ניתר קדם ערבית פליק פלאק.
אסמבלה 360 מעלות.
ניתור קדם קפיצת ידיים.
גשר רגל רגל לאחור/לפנים.
פירואט 360 מעלות בפסה.
עמידת ידיים פניה 180 מעלות.
גלגלון בלי ידיים.
שפגט.
בונוסים: 2 פליק פלאק  ברצף. 1 נק׳.
               סלטה לאחור. 1 נק׳.


תקנון המשחק(עבירות, עונשין, חילופים, פסק זמן, מחציות, אורך המשחק, כמות שחקנים על המגרש, נקודות, הארכה)


לוחות זמנים:  תחילת התחרות בשעה 13:00, חלוקת מדליות בשעה 17:00
פרסים:   מדליות
הערות:
•    יש לשלוח רשימה של המשתתפות : שם + שם משפחה + מספר זהות ותאריך לידה. לפי סדר העלייה למכשיר.
•    ביום התחרות להביא צילום ספח ת״ז של אחד ההורים. (בלי צילום ספח לא תוכל הילדה להשתתף בתחרות).
•    בנות שגילן צעיר יותר יוכלו להשתתף, אך לא להפך.
•    מספר מתעמלות לקבוצה : מקסימום 8, מינימום 4.
•     4הציונים הטובים ביותר בכל מכשיר יחשבו לציון הקבוצתי.
•    התחרות הינה אישית וקבוצתית.
•    כל הקבוצה צריכה להופיע בבגד גוף אחיד.
•    חובה על כל מתעמלת לבצע את כל 3 המכשירים.
•    מכשירי התחרות: קפיצות, ספסל, וקרקע.
•    התרגילים הם תרגילי חובה.
•    בנות שרשומות באיגוד ההתעמלות אינן רשאיות להשתתף בתחרות

         

התעמלות קרקע ומכשירים

לוח זמנים: 12:00-12:15 טקס פתיחה. 12:15-13:45 בית ראשון. 13:45-15:15 בית שני. 15:15-16:00 סיכום מזכירות וחלוקת פרסים.  

**התרגילים שיש לבצע מופיעים בתקנון**